Puprra(papulla)

Puprra (papulla) është ngritje e fortë mbi nivelin e lëkurës me një diametër deri 5 mm.Pasi shkaktohet nga infiltrimi qelizor gjatë pezmatimit,papulla zhvillohet dhe hiqet mjaft ngadal.
Puprrat mund të kenë formë të rrafshët,të rrumbullakët,poligonale,likenoide.Sipas lokalizimit vërejmë puprra:epidermale,dermale dhe epidermo-dermale.

Ruaje këtë faqe Scoop.it